Locurile de parcare de reședință pot fi ocupate în timpul zilei?

Dacă și tu ți-ai pus această întrebare, atunci trebuie să știi că pe raza sectorului 3, în cursul zilei, în intervalul 8.00 – 18.00 îți poți parca mașina pe un loc de parcare plătit. Condiția este să ai un număr de telefon la vedere, astfel încât să poți fi contactat în vederea mutării mașinii.

Te-ar putea interesa si

Curiozități despre airbag-uri

Mai jos, răspunsul venit din partea Direcției Servicii Publice, Serviciul gestionare și amenajare parcări.

[…] „în conformitate cu Regulamentul provind atribuirea locurilor de parcare de reședință libere pe raza sectorului 3 al Municipiului București adoptat prin HCLS3 NR. 175/28.03.2019, Art.28 (1), autorizațiile de parcare eliberate ca urmare a atribuirii unui loc de parcare, dau dreptul titularului acestora să utilizeze locul de parcare, astfel de luni până vineri de la ora 8.00 a.m până la ora 18.00 pe locul respectiv poate parca orice persoană care tranzitează zona, în cazul în care locul de parcare este liber, cu condiția de a afișa la loc vizibil un număr de telefon pentru a putea fi contactat. 

De luni până vineri de la 18.00 până la 8.00, precum și sâmbăta și duminica, locul de parcare aparține exclusiv celui care deține autorizația de parcare.

În sensul prezentului Regulament, prin parcaj de reședință se înțelege orice spațiu care este aferent imobilelor cu destinația  de locuință care poate fi atribuit spre folosință utilizatorilor persoane fizice și/sau juridice care locuiesc în acestea și/sau care fac dovada ca au domiciliul/reședința/sediul social sau punct de lucru.”

Sursa foto

Adaugati comentariu