Combaterea disparităţilor de gen. Femei în transporturi

femei in transporturi

Pentru a aborda egalitatea de gen în sectorul transporturilor, Comitetul Economic şi Social European (CESE) propune crearea unei Platforme UE pentru schimbare, care să acorde, iniţial, prioritate creşterii capacităţii de inserţie profesională a femeilor în acest sector.

Într-un document transmis Uniunii Naţionale a Transportatorilor din România – UNTRR, CESE consideră că acest obiectiv iniţial ar putea fi extins ulterior pentru a include „femeile ca utilizatori”.

Sectorul transporturilor include transportul aerian, maritim, rutier, feroviar, navigaţia interioară şi logistica.

Printre membrii acestei platforme s-ar putea număra organisme de reprezentare la nivel european şi naţional a factorilor de decizie, industriilor din sectorul transporturilor, sindicatelor acestora, mass-mediei, organizaţiilor de pasageri şi ONG-urilor care doresc să întreprindă acţiuni concrete de combatere a disparităţii de gen din acest sector.

CESE ar urma să promoveze obiectivele de punere în aplicare a politicilor care iau în considerare dimensiunea de gen, prin stabilirea de ţinte clare: termeni de referinţă şi un domeniu de aplicare definit, inclusiv indicatori, elemente definite de membri la înfiinţarea platformei. Astfel, se va oferi un model de […]

Adaugati comentariu