Radiere auto: acte necesare, costuri, durată

Radiere auto

Radierea unei mașini nu reprezintă un proces anevoios, dar implică timp din partea proprietarului, pentru a se deplasa la unitațile specializate.

În ordinea acestora, prima oprire trebuie făcută la un centru de dezmembrare – Remat, apoi la la Direcția taxe și impozite locale, iar ultima oprire este la Serviciul Public Comunitar Direcția Permise și Înmatriculări Auto (DRPCIV), un serviciu care aparține prefecturii fiecărui județ.

Radierea unei mașinii se poate face în următoarele cazuri:

 • Proprietarul vrea sa retragă definitiv din circulatie vehiculul (va trebui să facă dovada depozitării acestuia într-un spațiu adecvat și dovedit cu acte de proprietate)
 • Autovehiculul este dus la REMAT în vederea dezmembrarii
 • Autovehiculul este scos definitiv din țară
 • Autovehiculul este furat
 • In cazul unui divorț

În acest articol ne vom referi la radierea autovehiculului pentru scoaterea definitivă din circulație în vederea dezmembrării.

Radiere auto: acte necesare, costuri, durată

Pasul 1 – Dezmembrarea mașinii

Proprietarul trebuie să ducă mașina într-un centru specializat de colectare deșeuri metalice. Unitatea respectivă vă va elibera 4 certificate care atestă dezmembrarea autovehiculului, respectând toate standardele în vigoare. Certificatul de dezmembrare este valabil 30 de zile.

Ce trebuie să conțină dosarul pentru dezmembrare:

 • Carte de identitate autovehicul ( original + copie xerox)
 • Talon ( original + 2 copii xerox)
 •  Act identitate proprietar ( original +2 copii xerox)
 • După caz: Certificat Deces, Certificat Moștenitor,  Procură Specială și carte identitate persoană împuternicită (original + 2 copii xerox)
 • Adeverință de intrare în reparație sau dovada de la poliție dacă mașina este avariată.
 • Proces verbal de constatare pompieri, dacă mașina a fost incendiată.Pretul pentru fierul provenit din autovehiculul casat este 200 ron/tonă.

Pasul 2 – radierea fiscală

 • După obținerea certificatelor de dezmembrare, trebuie să te prezinți la Direcția taxe și impozite locale. La Directia Taxe si Impozite Locale, proprietarul va completa declaratia pentru scoaterea din evidență a autovehiculului și cererea pentru eliberarea certificatului de atestare fiscală.
 • Declarația pentru scoatere din evidență a autovehiculului
 • Cererea pentru eliberarea certificatului de atestare fiscală
 • Actul de identitate al solicitantului – original și copie
 • Cartea de identitate a vehiculului – original și copie
 • Fișa de înmatriculare – original
 • Actul care atestă înstrăinarea autovehicului (act de vânzare-cumpărare, contract de novație sau cesiune) sau adeverință de la REMAT in cazul în care autovehiculul a fost scos din uz.

Pasul 3 – radiere auto din circulație

 • Cererea de radiere completată și semnată/stampilată de proprietar
 • Certificatul de înmatriculare în original și copie
 • Plăcuțele cu numerele de înmatriculare
 • Actul de identitate al solicitantului în original și copie
 • Cartea de identitate a vehiculului, în original și copie
 • Fișa de înmatriculare cu viza organului fiscal competent teritorial sau certificatul de atestare fiscală completată și semnată/ștampilată de proprietar
 • Certificatul de radiere – în 3 exemplare

Costuri:

 • Deplasările la cele 3 unități specializate
 • Copii xerox (câte 3 – 4) pentru fiecare act în parte
 • Procură notarială – în cazul în care nu se poate ocupa direct proprietarul

Sursa

sursa foto

Adaugati comentariu