Contestație Amendă Radar. Când este posibilă anularea

Contestație

Contestație Amendă Radar. Când este posibilă anularea și când poate fi înlăturată doar sancțiunea complementară a suspendării dreptului de a conduce.

O contestație amendă radar poate privi:

  • anularea procesului verbal de constatare și sancționare a contravenției atunci când procesul verbal întocmit nu îndeplinește condițiile legale sau
  • înlăturarea măsurii complementare a suspendării dreptului de a conduce atunci când datorită împrejurărilor în care a fost depășită viteza această masură complementară nu se impune.

Potrivit Art. 31 al. 1 din OG 2/2001 privind Regimul Juridic al Contravențiilor, orice amendă poate fi contestată în instanță în termen de 15 zile de la data înmânării sau comunicării acesteia. Asta înseamnă că dacă ai fost sancționat pentru depășirea vitezei legale, în termen de  15 zile de la primirea procesului verbal care constată depășirea vitezei legale, poți formula contestație amendă radar.

Curtea Constituțională a României a subliniat în numeroase hotărâri pe care le-a pronunțat că persoana care formulează o plângere împotriva amenzii nu trebuie să îsi demonstreze propria nevinovăție. Prin urmare, instanța în virtutea rolului activ de aflare a adevărului, impus de Art. 6 din Convenția Europeană a Drepturilor Omului,  are obligația de a administra toate probele din care să rezulte în mod cert depășirea vitezei legale.

În cazul depășirii vitezei legale, fiind o contravenție constatată cu ajutorul mijloacelor electronice de măsurare, înregistrările fac parte integrantă din procesul verbal pentru a se putea face dovada că înregistrarea este făcută în mod legal iar situația de fapt corespunde celei reținute de agentul constatator în procesul verbal.

A. Contestație amendă radar care vizează anularea procesului verbal

A.1. Nerespectarea condițiilor de utilizare a cinemometrului

Utilizarea cinemometrelor folosite de Politia Romana la stabilirea vitezei de circulatie a autovehiculelor pe drumurile publice sunt stabilite prin Norma de metrologie legala NML-021-05 din 23.11.2005 publicata in Monitorul Oficial, Partea I nr. 102 bis din 7.12.2005.

În conformitate cu prevederile art. 4 din norma mai sus menționată,  înregistrarea trebuie să conțină mențiunea că a fost efectuată autotestarea cinemometrului, trebuie să fie efectuată numai de către operatori calificati și numai de către aparate verificate metrologic care au fost marcate, sigilate și însoțite de buletinul  de verificare metrologică.

În plus, potrivit prevederilor 3.5.1. din norma de metrologie, înregistrarea efectuată trebuie să conțină data, ora, valoarea vitezei și  imaginea autovehiculului, din care să poată fi pus în evidență numărul de înmatriculare al acestuia.

A.2 Planșele foto depuse de Poliția Română nu respectă cerințele legale

Dacă o contestație amendă radar are șanse mici să fie admisibilă pentru nerespectarea condițiilor de utilizare a cinemometrului, există șanse să fie admisibilă pentru nerespectarea condițiilor legale ale planșelor foto depuse la dosar.

Una din situațiile des întâlnite în practică este aceea a imposibilității de distingere a numărului de înmatriculare al autovehiculului. Se poate întâmpla în cazul înregistrărilor efectuate în mișcare, pe timp de ceață, pe ploaie, pe ninsoare sau furtună ca numărul de înmatriculare să nu fie vizibil.

B. Înlăturarea măsurii complementare a suspendării dreptului de a conduce

Citeste mai departe AICI

Sursa foto

Adaugati comentariu